Městská knihovna Klatovy - přechod na hlavní stránku
německy anglicky bezbariérový přístup
kalendář není k dispozici

Hledání v katalogu

hledaný údaj:

Provozní doba

dnes je pondělí
22. 1. 2018

dopoledneodpoledne
Oddělení pro dospělé
9–1212–18
Oddělení pro děti a mládež
9–1212–17
pobočka Tolstého
8–1112–16
antikvariát
9–1213–16

Další dny…


Kontakty na knihovnu

Městská knihovna Klatovy
Balbínova 59
339 01 Klatovy
376 347 466 (půjčovna)
info@knih-kt.cz
www.knih-kt.cz

Další kontakty…

Sympozium V ráji realistickém

Městská knihovna Klatovy spolu s katedrou českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni pořádají

24. a 25. dubna 2008

sympozium nazvané

V ráji realistickém,

které bude věnované Karlu Klostermannovi a realismu v české literatuře. Tématika konference bude jednak navazovat na dílo Karla Klostermanna, jednak se bude zabývat otázkou diskutovanou v odborných kruzích – vytváření koncepcí realismu v teoretickém a kritickém uvažování a jejich uplatnění v literární tvorbě. Sympozium proběhne ve společenském sále Městské knihovny. V předvečer zahájení sympozia, tedy ve středu 23. dubna od 19.00 hodin, je připravena beseda s autorkou románu Volba profesora Klostermanna PhDr. Marií Majtánovou, CSc.

Program sympozia V RÁJI REALISTICKÉM

Aktualitovaný 24. 4. 2008 v 8:48:31.

Středa 23. dubna 2008

19.00V předvečer zahájení sympozia V ráji realistickém představí prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc., román Marie Korandové VOLBA PROFESORA KLOSTERMANNA a uvede besedu s jeho autorkou PhDr. Marií Majtánovou, CSc.

Čtvrtek 24. dubna 2008

9.30–10.00Prezence
10.00–10.30Zahájení sympozia
10.30–12.10Blok 4 přednášek po 20 minutách, diskuse na závěr bloku.
Předsedající prof. PhDr. Aleš HAMAN, DrSc.
1.10.30–10.50Prof. PhDr. Hana Voisin–Jechová, CSc.
Pronikání popisu přírody do zobrazení člověka. K. Klostermann a jeho předchůdci
2.10.50–11.10Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc.
Škodlivé směry v umění
3.11.10–11.30Doc. PaedDr. Ladislava Lederbuchová, CSc.
Realismus a literární fikce jako problém didaktický
4.11.30–11.50PhDr. Bohuslav Hoffmann, CSc.
„Má drahá Betty“ – V epistolárním ráji Karla Klostermanna
11.50–12.10Diskuse
12.10–14.00Oběd, příp. ubytování
14.00–15.20Blok 4 přednášek po 20 minutách.
Předsedající prof. PhDr. Jaroslava JANÁČKOVÁ, CSc.
5.14.00–14.20Doc. PhDr. Josef Peřina, CSc.
Reflexe šumavské multietnicity v prózách Karla Klostermanna
6.14.20–14.40Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.
Klostermannova krajina mezi realismem a novoromantismem
7.14.40–15.00Ondřej Fibich
Magický realismus – K. Klostermann a mýtus
8.15.00–15.20Mgr. Žaneta Procházková
Z Kvildy do Hor Kašperských (k literární toponymii v díle K. Klostermanna)
15.20–15.50Přestávka
15.50–16.30Blok 2 přednášek po 20 minutách, diskuse na závěr bloku.
Předsedající prof. PhDr. Hana VOISIN–JECHOVÁ, CSc.
9.15.50–16.10Prof. PhDr. Jaroslava Janáčková, CSc.
„Realistický efekt“ Klostermannova díla
10.16.10–16.30Zdena Bařinková
Výstavba Klostermannova románu V ráji šumavském
16.30–16.50Diskuse
16.50–17.30Přestávka
17.30–18.30Společná prohlídka bývalého dominikánského kláštera (později starého klatovského gymnasia), ve kterém bylo v loňském roce zřízeno regionální centrum sociální integrace a celoživotního vzdělávání.
od 19.00Možnost návštěvy koncertu na klatovské radnici (viz pozvánka)
od 19.00–Večerní posezení ve společenském sále knihovny s malým pohoštěním

Pátek 25. dubna 2008

8.30–9.50Blok 4 přednášek po 20 minutách.
Předsedající doc. PhDr. František VŠETIČKA, CSc.
11. 8.30–8.50Mgr. Tereza Riedlbauchová, Ph.D.
Klostermannovo povídkové dílo v 90. letech
12. 8.50–9.10PhDr. PaedDr. Zbyněk Holub
Odraz lidové kultury a jazyka v Klostermannově románu Mlhy na Blatech
13. 9.10–9.30doc. PhDr. František Všetička, CSc.
K románovému cyklu Josefa Holečka
14. 9.30–9.50Prof. PhDr. Aleš Haman, DrSc.
Masaryk, Šalda a Vodák jako recenzenti Klostermannových románů
9.50–10.20Přestávka
10.20–12.30Blok 4 přednášek po 20 minutách, diskuse na závěr bloku
Předsedající prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc.
15.10.20–10.40PhDr. Ing. Ivan Martinovský
Byl K. Klostermann opravdu apoštol česko–německého smíření? V čem Karel Klostermann předběhl svou dobu.
16.10.40–11.00Mgr. Hana Klínková
Váchalova Šumava umírající a romantická (i realistická)
17.11.00–11.20PhDr. Jan Podlešák
Suplent – nejrozsáhlejší román Karla Klostermanna
18.11.20–11.40PhDr. Vladimír Novotný, Ph.D.
Klostermann v ráji postrealistickém
11.40–12.30Diskuse
12.30–13.00Závěr prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc.

Sympozium finančně podpořil Krajský úřad Plzeňského kraje. 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Licence Creative Commons
Kromě výslovně uvedených částí uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 4.0 International.