Městská knihovna Klatovy - přechod na hlavní stránku
německy anglicky bezbariérový přístup
kalendář není k dispozici

Hledání v katalogu

hledaný údaj:

Provozní doba

dnes je středa
17. 1. 2018

dopoledneodpoledne
Oddělení pro dospělé
zavřeno13–18
Oddělení pro děti a mládež
zavřenozavřeno
pobočka Tolstého
zavřenozavřeno
antikvariát
9–1213–15*

Další dny…


Kontakty na knihovnu

Městská knihovna Klatovy
Balbínova 59
339 01 Klatovy
376 347 466 (půjčovna)
info@knih-kt.cz
www.knih-kt.cz

Další kontakty…

Městská knihovna Klatovy
pod záštitou
starosty města Klatovy,
Obce spisovatelů – Střediska západočeských spisovatelů v Plzni,
Českého rozhlasu Plzeň
Klatovského deníku
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR

vyhlašuje

XXI. ročník amatérské soutěže
v oboru literárních prací
 

Literární Šumava 2011

 
PODMÍNKY SOUTĚŽE
 

Hlavní cena v soutěži bude udělena za příspěvek vztahující se k Šumavě a Pošumaví.

* * * * *

Soutěže se může zúčastnit každý autor starší 15 let, který není profesionálním spisovatelem nebo novinářem.

* * * * *

Soutěž je neanonymní, všechny práce musí být původní, dosud nikde nepublikované.

* * * * *

Práce, které nebudou vyhovovat organizačním podmínkám soutěže, nebo budou odevzdány po termínu, budou automaticky vyřazeny.

 
ORGANIZACE A VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
 

Soutěžní práce je třeba odeslat nejpozději do 31. července 2011 na adresu MĚSTSKÁ KNIHOVNA KLATOVY, Balbínova 59, 339 01 KLATOVY nebo na e-mail soutez@knih-kt.cz.

* * * * *

Přijímají se pouze práce psané strojem na formátu A4 ve čtyřech vyhotoveních nebo práce předávané elektronicky.

Autor uvede jméno a příjmení, datum narození, povolání a adresu.

Práce předávané e-mailem budou ve formátu RTF, OpenDocument (OpenOffice ODT) nebo DOC (MS Word 95, 97 nebo 2000). V dokumentu nesmí být vloženy žádné obrázky a musí být použity základní znakové sady.

* * * * *

Každá práce bude odborně posouzena. Vybrané práce mohou být průběžně publikovány v tisku a vydány ve sborníku vyhodnocených prací. V této souvislosti žádáme autory o písemný souhlas se zařazením osobních údajů do databáze soutěžících a s případným zveřejněním textu.

* * * * *

Autoři budou pozváni na závěrečný seminář, na kterém budou vyhodnoceny nejlepší práce.

* * * * *

Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit všechny ceny.

 
SOUTĚŽNÍ KATEGORIE
 
 • próza (do 5 stran A4 textu)
 • poezie (3 až 5 básní)
VĚKOVÉ KATEGORIE
 
 • do 25 let
 • nad 25 let
KALENDÁŘ SOUTĚŽE
 
 • vyhlášení: březen 2011
 • uzávěrka: 31. července 2011
 • vyhodnocení: říjen 2011
Soubor je ve formátu pdf (104 kB) Leták si můžete stáhnout ve formátu pdf (104 kB).


 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Licence Creative Commons
Kromě výslovně uvedených částí uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 4.0 International.