Městská knihovna Klatovy - přechod na hlavní stránku
německy anglicky bezbariérový přístup
kalendář není k dispozici

Hledání v katalogu

hledaný údaj:

Provozní doba

dnes je středa
17. 1. 2018

dopoledneodpoledne
Oddělení pro dospělé
zavřeno13–18
Oddělení pro děti a mládež
zavřenozavřeno
pobočka Tolstého
zavřenozavřeno
antikvariát
9–1213–15*

Další dny…


Kontakty na knihovnu

Městská knihovna Klatovy
Balbínova 59
339 01 Klatovy
376 347 466 (půjčovna)
info@knih-kt.cz
www.knih-kt.cz

Další kontakty…

 

náhled pozvánky25. 2. 2015 od 18.00 (společenský sál Městské knihovny Klatovy)

Tím palcem je třeba přitlačit

Spolek Bartolomeo ve spolupráci s Městskou knihovnou Klatovy vás zvou na přednášku, kterou přednese

prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.,

s názvem Tím palcem je třeba přitlačit – Josef Hlávka, architekt a mecenáš.


Prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc., se narodil v roce 1957, studoval na FF UK (obor archivnictví-dějepis), od začátku 80. let minulého století byl zaměstnán postupně ve Všeodborovém archivu, Archivu ČVUT, Historickém ústavu a na Katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK. V současné době je ředitelem Všeodborového archivu a působí též na Katedře dějin a didaktiky dějepisu.

Jiří Pokorný se zabývá moderními sociálními a kulturními dějinami, podílel se na popularizaci historie jako autor učebnic a podobných textů (např. spoluredaktor a spoluautor knižních Dějin zemí Koruny české), delší dobu spolupracoval s časopisem Reflex.

Z významnějších odborných prací Jiřího Pokorného vybíráme např.:

POKORNÝ, Jiří. Lidová výchova na přelomu 19. a 20. století, Praha: Karolinum 2003, 243 s.
Práce se zabývá koncepty a institucemi mimoškolské lidové výchovy v českých zemích, středoevropského prostoru a anglosaských zemích v letech 1890–1920.

POKORNÝ, Jiří. Odkaz Josefa Hlávky. (Historie České akademie věd a umění, Hlávkových studentských kolejí, Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, jakož i Národohospodářského ústavu), Praha 2005 (vyšlo 2006); 2008, s. 302.
Práce líčí vývoj institucí, spjatých se jménem J. Hlávky, v souvislostech moderní českého kulturního i politického vývoje.

HOJDA, Zdeněk a POKORNÝ, Jiří. Pomníky a zapomníky, Praha – Litomyšl: Paseka 1996, s. 280.
Práce představuje první ucelený a interdisciplinárně pojatá pokus věnovat se problematice pomníků v Čechách. J. Pokorný napsal zhruba dvě třetiny textu.

POKORNÝ, Jiří. Vereine und Parteien in Böhmen, in: Helmut Rumpler – Peter Urbanitsch (hg.), Die Habsburgermonarchie 1848–1918, Band VIII: Politische Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft. I. Teilband: Vereine, Parteien und Interessenverbände als Träger der politischen Partizipation, Wien 2006, 609–703.
Studie analyzuje vývoj českých, německých i židovských spolků a stran v druhé polovině devatenáctého a na počátku dvacátého století.

www.bartolomeo2008.eu


Pozvánka (pdf, 173 kB).
Chcete-li dostávat informace o akcích naší knihovny, zašlete nám svoji adresu na akce@knih-kt.cz. 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Licence Creative Commons
Kromě výslovně uvedených částí uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 4.0 International.