Městská knihovna Klatovy - přechod na hlavní stránku
německy anglicky bezbariérový přístup
kalendář není k dispozici

Hledání v katalogu

hledaný údaj:

Provozní doba

dnes je sobota
20. 1. 2018

dopoledneodpoledne
Oddělení pro dospělé
9–12zavřeno
Oddělení pro děti a mládež
zavřenozavřeno
pobočka Tolstého
zavřenozavřeno
antikvariát
zavřenozavřeno

Další dny…


Kontakty na knihovnu

Městská knihovna Klatovy
Balbínova 59
339 01 Klatovy
376 347 466 (půjčovna)
info@knih-kt.cz
www.knih-kt.cz

Další kontakty…

 

náhled pozvánky14. 3. 2017 od 18.30 (společenský sál Městské knihovny Klatovy)

Karel IV. – donátor

Zapsaný spolek BARTOLOMEO ve spolupráci s Městskou knihovnou Klatovy vás zvou na přednášku, kterou přednese pan prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., s názvem Karel IV. – donátor.


Pan profesor Jan Royt, uznávaný odborník na křesťanskou ikonografii a středověké malířství, prorektor pro tvůrčí a ediční činnost Univerzity Karlovy, se narodil v roce 1955 v Roudnici nad Labem.

Mezi lety 1979 a 1984 studoval dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Roku 1989 nastoupil na Ústav pro dějiny umění FF UK, kde byl od roku 2006 do roku 2014 ředitelem.

Zabývá se starším uměním od raně křesťanské epochy až po konec baroka. Specializuje se na malířství středověku a křesťanskou ikonografii. Podílel se jako spoluautor na řadě mezinárodních i domácích výstavních projektů (např. Hl. Johannes von Nepomuk 1393–1993, Mistr Theodorik, Karel IV. císař z Boží Milosti, Gotické umění v západních Čechách, Nimbus barokní Čechie, Obrazy krásy a spásy).

Je autorem mnoha významných publikací (viz. http://udu2.ff.cuni.cz/node/242)

Roku 1997 se habilitoval na FF UK prací Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století a v roce 2004 byl jmenován profesorem. Obdržel cenu Josefa Krásy, udělovanou Uměleckohistorickou společností. Kromě FF UK působí dále na KTF UK Praha, FF UJEP v Ústí nad Labem a na AVU atd. Je členem mnoha vědeckých rad a institucí (např. vědecká rada Ústavu pro dějiny umění AV ČR, NG v Praze, HTF UK a FF UK atd.). Pravidelně vystupuje ve sdělovacích prostředcích. Těší nás, že pravidelně vystupuje též v Klatovech na přednáškách pořádaných naším spolkem i spolkem Klatovské katakomby.

Významné je jeho působení na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Stál u zrodu Ústavu dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě UK. Jako ocenění za svoji činnost na KTF obdržel v roce 2009 zlatou medaili sv. Vojtěcha od arcibiskupa pražského, kardinála Dominika Duky. V roce 2000 byl přijat za člena prestižní zahraniční organizace (SRN) Görres Gesellschaft.
Chcete-li dostávat informace o akcích naší knihovny, zašlete nám svoji adresu na akce@knih-kt.cz. 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Licence Creative Commons
Kromě výslovně uvedených částí uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 4.0 International.