Městská knihovna Klatovy - přechod na hlavní stránku
německy anglicky bezbariérový přístup
kalendář není k dispozici

Hledání v katalogu

hledaný údaj:

Provozní doba

dnes je pátek
19. 1. 2018

dopoledneodpoledne
Oddělení pro dospělé
9–1212–18
Oddělení pro děti a mládež
9–1212–17
pobočka Tolstého
zavřenozavřeno
antikvariát
9–12*zavřeno

Další dny…


Kontakty na knihovnu

Městská knihovna Klatovy
Balbínova 59
339 01 Klatovy
376 347 466 (půjčovna)
info@knih-kt.cz
www.knih-kt.cz

Další kontakty…

Historie klatovské knihovny


V průběhu roku 1907 začíná jednání o tom, aby byla čítárna začleněna pod správu vzdělávacího sboru „Osvětového svazu pro Klatovy a okolí“. Tak se později skutečně stalo. Město se zbavilo starostí, ale rozvoj knihovnictví v Klatovech utlumilo.

Naštěstí si to však město uvědomilo. 31. března 1910 starosta města MUDr. A. Mašek vkládá 100 korun jako základ fondu purkmistra „Pro potřeby a udržování české knihovny a čítárny v Klatovech“. Na základě tohoto podnětu se obecní zastupitelstvo 14. prosince 1910 usneslo zřídit veřejnou městskou knihovnu a čítárnu.

Správa osvětového svazu nad čítárnou pokračovala dále, avšak starosti o její provoz neustále přibývaly. Zejména finanční možnosti svazu nedovolily nadále čítárnu spravovat. Osvětový svaz se správy vzdal 31. prosince 1911. Starost převzalo opět město a ustanovilo k ní tzv. „Kuratorium veřejné čítárny a knihovny v Klatovech“.

Pro radnici, její kulturní odbor i kuratorium začalo období jednání s nejrůznějšími spolky a institucemi ve městě o zřízení jedné – centrální městské knihovny v Klatovech.

Zásadní iniciativu převzal kulturní odbor klatovské radnice. Ta vyvrcholila na konci roku 1912, kdy odbor požádal spolky a instituce o pomoc při zřízení centrální knihovny. Šlo zejména o to soustředit knižní fondy spolkových knihoven a získání podpory, zejména finanční a materiální. Jednání probíhala prakticky po celý rok. Dosavadní činnost městské veřejné čítárny spravovalo zmíněné kuratorium.

Až konečně ke konci roku 1913 schválila městská rada znovuotevření městské knihovny. To se uskutečnilo 1. prosince 1913, v té době měla knihovna celkem 2 681 svazků knih. Byly v ní zahrnuty celé knižní fondy nebo jejich části většiny klatovských spolkových knihoven a také množství knih darovaných klatovskými občany.

Knižní fond rychle rostl, stejně jako přibýval počet výpůjček a čtenářů. V roce 1915 bylo půjčeno celkem 8 475 knih (měsíční průměr 706). Celkem bylo 3 220 čtenářů (268). 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Licence Creative Commons
Kromě výslovně uvedených částí uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 4.0 International.